نشست با مدیران صنعت فولاد و صنایع وابسته

شرکت فناوری های پیشرفته آسیا، در راستای رسالت خود در صنعتی سازی فناوری نانو، در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نشست هایی را با مدیران عامل صنعت فولاد، رنگ، بتن، لاستیک سازی و تولید قطعات صنعتی برگزار نمود.

مدیرعامل شرکت در این جلسات به تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، معرفی ساختار ستاد نانو و برنامه های حمایتی آن از صنایع هدف فناوری نانو پرداخت. مدیران صنایع نیز با بیان چالش های صنعت خود خواهان استفاده از ظرفیت فناوری نانو در رفع این مشکلات شدند.

این جلسات جهت رسیدن به دیدگاه های مشترک و تفاهم همکاری، در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

 

photo_2015-05-09_08-58-46