رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آشنایی با تیم ما

آسیاهایتک با بهره گیری از دانش و تجربه جمعی از نیروهای متخصص، تیم قدرتمندی را در حوزه کسب و کار خود اختیار دارد

مجتبی فدائی

مدیرعامل

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

احمدرضا حیدری

نایب رییس و عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مهندسی مواد

محمدجواد طاهری

کارشناس تولید محتوا

کارشناس ارشد مهندسی هسته ای

سمیرا گله داری

کارشناس صنعت و بازار

کارشناس ارشد نانو فیزیک

زهرا معینی

کارشناس ثبت شرکتهای دانش بنیان

کارشناس ارشد ریاضی

امیر قضاوی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

مشاور رسمی IT در شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

حمیدرضا روناسی

مشاوره توسعه بازار

دکتری مدیریت توسعه

بازگشت به بالا