رسوخ فناوری نانو در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

  • تحلیل پتنت در حوزه فناوری نانو در صنعت فولاد
  • امکان سنجی بکار گیری سیستم تصفیه پساب با فناوری نانو
  • امکان سنجی تولید فولادهای نانوساختار
  • استفاده از نانوپوششهای سخت و مقاوم در قطعات و ابزارهای تحق فشار و سایش
  • رسوخ فناوری نانو در شرکت فولاد مبارکه