رمز خود را فراموش کرده اید ؟

فرم تقاضای پوشش دهی قطعات

 • معرفی شرکت

 • مشخصات تماس ، مدیریت و رابط مجموعه

 • اطلاعات آماری

  آيا شرکت واحد تحقیق و توسعه فعال يا تیم کاری فعال در تحقیق و توسعه دارد؟
 • تقاضا های شناسایی شده

 • اولویتعنوان تقاضاتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
  کلیه تقاضاهای شناسایی شده خود را وارد نمایید
 • ردیفنام و نام خانوادگیسمت / جایگاه 
  افزودن یک ردیف جدید
  کدام یک از مدیران سازمان از این تقاضا و حل آن توسط فناوری نانو آگاهی دارند ؟
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
بازگشت به بالا