فناوری‌های پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

تا 50 برابر افزایش عمر تیغه های برش صنعتی!

در سال 1401 ما موفق به انتقال فناوری افزایش عمر 50 برابری تیغه های صنعتی برش فلزات به این صنعت شدیم. این فناوری ضمن افزایش عمر قطعات، هزینه های تعمیر و نگهداری و بهای تمام شده این تیغه ها را بشدت کاهش می دهد.