برگزاری نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنعت سنگ

نانو و صنایع تولید و فراوری سنگ: نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنایع سنگ‌بری محمودآباد برگزار شد. در هفته چهاردهم از برگزاری سلسله نشست های صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه …

قرارداد پروژه رفع نیاز فناورانه

انعقاد قرارداد انتقال فناوری «تولید مکمل‌های خوراکی با تکنولوژی استخراج مواد موثره گیاهی و خالص سازی مواد با استفاده از تکنولوژی نانو جاذب‌ها و افزایش اثر سینرژیک با کاربرد در صنعت دامپزشکی» با مشاوره و نظارت فن بازار منطقه ای استان اصفهان استفاده بی رویه و نابجا از آنتی بیوتیک‌ها …

وبینار معرفی فرصت‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت سنگ

بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری فن بازار استان اصفهان برگزار می کند: وبینار معرفی فرصت‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت سنگ نظر به اهمیت شهرکهای صنعتی در رشد اقتصادی کشور از یک سو، و توانمندیهای صنعتی فناوران کشور در حوزه نانو از سوی …

مراسم امضای قرارداد انتقال فناوری

انعقاد قرارداد انتقال فناوری «تولید آفت کش‌های بیوشیمیایی زیست سازگار» استفاده از سموم شیمیایی در صنعت کشاورزی؛ آسیب‌های مهم و جبران‌ناپذیری به خاک، گیاه و محیط زیست واد می‌کند. طی قراردادی، شرکت بهرویش با هدف تولید ترکیبات زیستی و تغذیه‌ای بعنوان جایگزینی مناسب برای سموم و کودهای شیمیایی؛ دانش فنی …

کاشان، میزبان نشست صنعتی معرفی فرصتها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

در ادامه برگزاری سلسله نشست­های صنعتی معرفی فرصت­ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری  بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و فن بازار استان اصفهان در حال اجرا است، در هفته چهارم از اجرای این برنامه، در روز …

برگزاری رویداد استارت آپ دمو راهکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری در ایجاد، مدیریت و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهایSME

فن بازار منطقه‌ای اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان برگزار می کند: 🚀رویداد ملی استارت آپ دمو 💡راهکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری در ایجاد، مدیریت و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای SME ⏳ مهلت ثبت نام استارت آپ ها: 10 شهریور 1399 ⏱ تاریخ برگزاری: …

آسیاهایتک برگزار می کند: رویداد ستارت آپی صنعت نساجی اصفهان

آسیاهایتک بعنوان مجری و زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، رویداد استارت آپی ارائه راهکارهای نواورانه و فناورانه در صنعت نساجی اصفهان را برگزار خواهد کرد.این رویداد در تاریخ 28 آذر ماه 1398 با حضور صنعتگران، ایده پردازان، اساتید دانشگاه و مدیران صنعت استان اصفهان برگزار خواهد شد.