مراسم ارائه نهایی پروژه پژوهشی استفاده از مدل نوآوری باز در صنایع

در تابستان 1399 شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا بنا بر تجربیات خود در پیاده سازی نوآوری باز در صنایع، موضوع «استفاده از مدل نوآوري باز (Open Innovation) در توسعه فناوري در صنايع كوچك و متوسط (SME) بطور خاص در شهرک ها و نواحی صنعتی و فناوری، رشته صنعت ها و خوشه …

برگزاری نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنعت سنگ

نانو و صنایع تولید و فراوری سنگ: نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنایع سنگ‌بری محمودآباد برگزار شد. در هفته چهاردهم از برگزاری سلسله نشست های صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه …

قرارداد پروژه رفع نیاز فناورانه

انعقاد قرارداد انتقال فناوری «تولید مکمل‌های خوراکی با تکنولوژی استخراج مواد موثره گیاهی و خالص سازی مواد با استفاده از تکنولوژی نانو جاذب‌ها و افزایش اثر سینرژیک با کاربرد در صنعت دامپزشکی» با مشاوره و نظارت فن بازار منطقه ای استان اصفهان استفاده بی رویه و نابجا از آنتی بیوتیک‌ها …

وبینار معرفی فرصت‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت سنگ

بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری فن بازار استان اصفهان برگزار می کند: وبینار معرفی فرصت‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت سنگ نظر به اهمیت شهرکهای صنعتی در رشد اقتصادی کشور از یک سو، و توانمندیهای صنعتی فناوران کشور در حوزه نانو از سوی …

مراسم امضای قرارداد انتقال فناوری

انعقاد قرارداد انتقال فناوری «تولید آفت کش‌های بیوشیمیایی زیست سازگار» استفاده از سموم شیمیایی در صنعت کشاورزی؛ آسیب‌های مهم و جبران‌ناپذیری به خاک، گیاه و محیط زیست واد می‌کند. طی قراردادی، شرکت بهرویش با هدف تولید ترکیبات زیستی و تغذیه‌ای بعنوان جایگزینی مناسب برای سموم و کودهای شیمیایی؛ دانش فنی …

کاشان، میزبان نشست صنعتی معرفی فرصتها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

در ادامه برگزاری سلسله نشست­های صنعتی معرفی فرصت­ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری  بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و فن بازار استان اصفهان در حال اجرا است، در هفته چهارم از اجرای این برنامه، در روز …

برگزاری رویداد استارت آپ دمو راهکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری در ایجاد، مدیریت و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهایSME

فن بازار منطقه‌ای اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان برگزار می کند: 🚀رویداد ملی استارت آپ دمو 💡راهکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری در ایجاد، مدیریت و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای SME ⏳ مهلت ثبت نام استارت آپ ها: 10 شهریور 1399 ⏱ تاریخ برگزاری: …

آسیاهایتک برگزار می کند: رویداد ستارت آپی صنعت نساجی اصفهان

آسیاهایتک بعنوان مجری و زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، رویداد استارت آپی ارائه راهکارهای نواورانه و فناورانه در صنعت نساجی اصفهان را برگزار خواهد کرد.این رویداد در تاریخ 28 آذر ماه 1398 با حضور صنعتگران، ایده پردازان، اساتید دانشگاه و مدیران صنعت استان اصفهان برگزار خواهد شد.