برگزاری نشست کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنایع فلزی، قالب های شکل دهی، ابزارآلات و تجهیزات صنعتی

اولین نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنایع فلزی در منطقه صنعتی امیرکبیر استان اصفهان برگزار شد. در هفته نوزدهم از برگزاری سلسله نشست های صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه …

انتخاب آسیاهایتک به عنوان کارگزار برتر تجارت فناوری در کشور

در طرح جهش تجارت فناوری که توسط فن‌بازار ملی ایران و زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اجرا گذاشته شد، شرکت فناوری‌های پیشرفته آسیا موفق به کسب رتبه سوم کشور در بین‌ بیش از ۵۰ کارگزار گردید و بعنوان‌کارگزار برتر این طرح از نظر تعداد و حجم …

مراسم ارائه نهایی پروژه پژوهشی استفاده از مدل نوآوری باز در صنایع

در تابستان 1399 شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا بنا بر تجربیات خود در پیاده سازی نوآوری باز در صنایع، موضوع «استفاده از مدل نوآوري باز (Open Innovation) در توسعه فناوري در صنايع كوچك و متوسط (SME) بطور خاص در شهرک ها و نواحی صنعتی و فناوری، رشته صنعت ها و خوشه …

برگزاری نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنعت برق و الکترونیک

نانو و صنعت برق و الکترونیک: نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنعت برق و الکترونیک در شهرک صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر اصفهان برگزار شد. در هفته پانزدهم از برگزاری سلسله نشست های صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک …

برگزاری نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنعت سنگ

نانو و صنایع تولید و فراوری سنگ: نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنایع سنگ‌بری محمودآباد برگزار شد. در هفته چهاردهم از برگزاری سلسله نشست های صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه …

قرارداد پروژه رفع نیاز فناورانه

انعقاد قرارداد انتقال فناوری «تولید مکمل‌های خوراکی با تکنولوژی استخراج مواد موثره گیاهی و خالص سازی مواد با استفاده از تکنولوژی نانو جاذب‌ها و افزایش اثر سینرژیک با کاربرد در صنعت دامپزشکی» با مشاوره و نظارت فن بازار منطقه ای استان اصفهان استفاده بی رویه و نابجا از آنتی بیوتیک‌ها …

وبینار معرفی فرصت‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت سنگ

بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری فن بازار استان اصفهان برگزار می کند: وبینار معرفی فرصت‌ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت سنگ نظر به اهمیت شهرکهای صنعتی در رشد اقتصادی کشور از یک سو، و توانمندیهای صنعتی فناوران کشور در حوزه نانو از سوی …