رویداد ریورس

فهرست نیازهای فناورانه رویداد ریورس پیچ صنعت فولاد۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ساعت ۱۰:۰۰ همزمان با نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۴پارک فناوری پردیس | سالن سراج