فناوری‌های پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

واحد توسعه کسب و کار دانش بنیان

شرکت های تکنولوژی به عنوان پیشران های اقتصاد هر جامعه اهمیت بالایی در رشد اقتصادی و اجتماعی دارند. شرکت فناوری های پیشرفته آسیا از سال ۱۳۹۴ در کنار سایر اجزای اکوسیستم فناوری کشور، به ارائه خدمات گسترده ای برای توسعه بازار و کسب و کار شرکت های دانش بنیان پرداخته است.

ما بر حسب رسالت خود در حوزه توسعه فناوری، طی این سال ها بیش از 300 شرکت مستعد دانش بنیان را شناسایی کرده و به ثبت رسانده ایم.

در این زمینه آسیاهایتک کارگزار رسمی مشاوره شناسایی و ثبت شرکت های دانش بنیان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز هست و ارائه خدمات مشاوره به شرکت ها، با حمایت مالی این دو ارگان همراه خواهد بود.

در صورتی که شما نیز تمایل به پیوستن به جرگه شرکت های دانش بنیان دارید، از طریق تکمیل فرم زیر به ما اطلاع دهید تا در کوتاه ترین زمان ممکن برای ارائه مشاوره با شما تماس بگیریم: