فناوری‌های پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

پروژه‌های جاری

فهرست پروژه‌های جاری

کارگزاری فن بازار منطقه ای استان اصفهان

ستاد ویژه توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان | 1400


مشاور و ارزیاب توسعه فناوری

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران | 1400


کارگزاری ترویج صنعتی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نهاد ریاست جمهوری | 1400


توسعه بازار شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

معاونت پشتیبانی واحدهای فناور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان | 1400


مشاوره تجاری سازی

شرکت سپنتا فناوران اسپادانا (سهامی عام) | 1400


کارگزاری کریدور صادرات

کریدور صادرات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | 1400


مدیریت رسانه های بین المللی فناوری نانو(استت نانو)

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نهاد ریاست جمهوری | 1400