برگزاری رویداد استارت آپ دمو راهکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری در ایجاد، مدیریت و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهایSME

برگزاری رویداد استارت آپ دمو راهکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری در ایجاد، مدیریت و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهایSME

فن بازار منطقه‌ای اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان برگزار می کند:

?رویداد ملی استارت آپ دمو

?راهکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری در ایجاد، مدیریت و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای SME

⏳ مهلت ثبت نام استارت آپ ها: 10 شهریور 1399

⏱ تاریخ برگزاری: 20 شهریور 1399

? اطلاعات بیش تر و ثبت نام در:
‏www.isfstartup.ir

? دریافت فایل پوستر رویداد:
https://bit.ly/3fOPSVA

? صفحه اینستاگرام ما:
https://bit.ly/3kyWon