فناوری‌های پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

تماس با ما

ایران، اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 8، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 118

کد پستی: 8415683156

ایمیل:
info@asiahitech.com

شماره های تماس:

همراه اداری:
09301002270
09301002280
09301002290
تلفن گویا/فکس:
02128425510