فناوری‌های پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

پروژه‌های خاتمه یافته

فهرست پروژه‌های خاتمه یافته

مدیریت رسانه های فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نهاد ریاست جمهوری | 1399- 1389


کارگزاری توسعه صنعت و بازار فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نهاد ریاست جمهوری | 1394


شناسایی و ثبت شرکت‌های مستعد دانش ­بنیان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان | از سال 1394 تا کنون


توسعه بازار محصولات و خدمات دانش ­بنیان شرکت بسپارسازان ایرانیان

شرکت بسپارسازان ایرانیان | 1394


کارگزاری شبکه تبادل فناوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | 1394


مدیریت رسانه های بین المللی فناوری نانو(استت نانو)

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نهاد ریاست جمهوری | 1395


توسعه بازار محصولات و خدمات دانش ­بنیان شرکت نانو فراز سپاهان

شرکت نانو فراز سپاهان | 1395


توسعه بازار محصولات و خدمات دانش ­بنیان شرکت مهندسی سطح سوین پلاسما

شرکت مهندسی سطح سوین پلاسما | 1396


توسعه بازار محصولات و خدمات دانش­ بنیان شرکت آریسا پوشش

شرکت آریسا پوشش | 1396


برگزاری رویداد استارت­‌آپی شناسایی راه حل‌های نوآورانه و فناورانه در صنعت نساجی اصفهان

شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان | 1398


عارضه‌­یابی و توسعه محصول و فناوری 10 شرکت صنعتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران | 1398


ترویج صنعتی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نهاد ریاست جمهوری | 1398


کارگزار شبکه فن بازار ملی ایران

فن بازار ملی ایران (پارک فناوری پردیس) | از سال 1399 تاکنون


خدمات کارگزاری فن بازار منطقه ‌ای استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان | از سال 1399 تاکنون


مشارکت در انجام فرایند جذب و پذیرش تیم‌ها و شرکت‌ها در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان | از سال 1401 تاکنون


برگزاری رویداد ملی بهم رسانی فناوری محور صنایع کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان و چاپ اطلس نیازهای فن آورانه رفع شده کشوری

شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان | 1401