برگزاری نشست کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنایع فلزی، قالب های شکل دهی، ابزارآلات و تجهیزات صنعتی

اولین نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنایع فلزی در منطقه صنعتی امیرکبیر استان اصفهان برگزار شد. در هفته نوزدهم از برگزاری سلسله نشست های صنعتی معرفی فرصت ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در قالب طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه …

انتخاب آسیاهایتک به عنوان کارگزار برتر تجارت فناوری در کشور

در طرح جهش تجارت فناوری که توسط فن‌بازار ملی ایران و زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اجرا گذاشته شد، شرکت فناوری‌های پیشرفته آسیا موفق به کسب رتبه سوم کشور در بین‌ بیش از ۵۰ کارگزار گردید و بعنوان‌کارگزار برتر این طرح از نظر تعداد و حجم …