تماس باما

آدرس: اصفهان- کیلومتر ۳۹ بزرگراه اصفهان، تهران- شهرک فناوری اصفهان-مرکز خدمات فناوری و کسب و کار-طبقه سوم-واحد۲۶

تلفن: ۰۳۱۹۵۰۲۹۹۴۰

فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۹۹۴۰