فناوری‌های پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

ثبت +290 شرکت دانش بنیان

ما از سال 1394 تا کنون به بیش از 350شرکت در سراسر کشور مشاوره کسب و کار داده ایم و موفق شده ایم برای بیش از 290 شرکت «گواهی دانش بنیان» دریافت کنیم.